Žurnāli un laikraksti(0)

Žurnāli ir regulāri preses izdevumi, ko izdod ar noteiktu periodiskumu. Tie parasti iznāk reizi nedēļā vai mēnesī, taču ir žurnāli, kas iznāk reizi divos, trīs mēnešos vai retāk. Var izšķirt divas lielas žurnālu grupas – patērētāju un specializētie žurnāli. Patērētāju žurnālu klasifikācija ir plaša un detalizēta, bet populārākie ir: jauniešu, sieviešu, vīriešu, sporta, modes, žurnāli vecākiem, dārzkopības, mājsaimniecības, datoru, makšķerēšanas, auto žurnāli un komiksi. Specializētie žurnāli parasti tiek izdoti īpašām nozaru vajadzībām – medicīnai, tirdzniecībai, mārketinga un reklāmas nozarēm, aviācijai u. c. nozaru vajadzībām.
Pēc izplatības var izšķirt: nacionālos, reģionālos un vietējos žurnālus. Latvijā pārsvarā visi žurnāli ir nacionāli, tas izskaidrojums ar valsts nelielo teritoriju.
Izmantojot žurnālus kā komunikācijas kanālus reklāmas kampaņās, jāņem vērā žurnālu priekšrocības un trūkumi.
TABULA
Ir šādi standarta reklāmas laukumi – viena lapa (1/1), dubultlapa (2/1), divas trešdaļas (2/3), viena puse (1/2) horizontāla un viena trešdaļa (1/3), lai gan jāņem vērā, ka var pastāvēt arī citi žurnālu izdevēju noteikti standarta reklāmas laukumi. Visbiežāk žurnālu reklāmu izcenojumi tiek noteikti pēc standarta reklāmas laukumu lieluma.
Žurnāli ir piemēroti zīmola veidošanas un imidža reklāmai. Tie ir lielisks papildinošs medijs televīzijai. Žurnāli tiek izmantoti kā galvenie mediji šauru mērķa grupu un produktu, zīmolu gadījumos, kā arī ekskluzīviem produktiem. Nedēļas izdevumi ir labāk piemēroti patērētāju kampaņām nekā citi žurnāli.
Žurnāli kā laikrakstu pielikumi. Praksē eksistē žurnāli, kas tiek izdoti un izplatīti kā kādu laikrakstu regulārie pielikumi.
Laikraksti ir regulāri preses izdevumi ar biežāku periodiskumu nekā žurnāli. Izšķir rīta un vakara laikrakstus. Tos iedala nacionālos, reģionālos un lokālos/vietējos laikrakstos. Jāņem vērā, ka Latvijā vietējos (pilsētu un rajonu) laikrakstus sauc par reģionālo presi. Kopumā laikraksti ieņem nozīmīgu vietu reklāmas tirgū. Laikrakstu iespējas sasniegt auditoriju dažādās valstīs var atšķirties, taču, kopumā ņemot, laikrakstu aptvertā auditorija parasti ir lielāka nekā žurnālu auditorija.
Plānojot izmantot laikrakstus reklāmas kampaņām, būtu jāzina to priekšrocības un trūkumi.
TABULA
Visbiežāk reklāmas cenu laikrakstos aprēķina pēc reklāmas laukuma lieluma, kas reizināts ar kvadrātcentimetra cenu. Kvadrātcentimetra cena var būt atkarīga no reklāmas atrašanās vietas, reklāmas krāsainības, no laikraksta iznākšanas dienas, izvēlētās lappuses vai reklāmas tematikas.
Laikraksti ir piemērots medijs aktuāliem paziņojumiem un operatīviem taktiskiem risinājumiem. Tos var izmantot gan kā galveno mediju, gan papildu mediju televīzijas kampaņām. Avīžu reklāmas formāti ir piemēroti garākiem tekstiem, kā arī detalizētiem un komplicētiem paziņojumiem.
Baiba Liepiņa
Carat (Latvia) izpilddirektore, valdes locekle

Reklāma & Mārketings 2014-2015